top of page
Mężczyzna Terapeuta

Psychoterapia indywidualna

 • Obniżenie nastroju (depresja, dystymia, zachowania autoagresywne),

 • Zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, lęk o zdrowie, lęk uogólniony, napady paniki),

 • Zaburzenia snu,

 • Kryzysy i wydarzenia traumatyczne,

 • Trudności w relacjach,

 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zaburzenia niespecyficzne),

 • Trudności w pracy (stres, wypalenie zawodowe, skutki mobbingu, obniżenie motywacji).

Terapia dzieci i młodzieży (powyżej 6. roku życia)

Trudności emocjonalne (agresja, nadpobudliwość, impulsywność),

 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, zaburzenia niespecyficzne),

 • Lęki i fobie,

 • Zaburzenia nastroju,

 • Przeżycie krytycznego wydarzenia (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego),

 • Trudności adaptacyjne (nowa szkoła, nowe miejsce zamieszkania, pojawienie się nowego członka rodziny).

Terapeuta dziecięcy

SPRAWDŹ DOSTĘPNE TERMINY

bottom of page