top of page
logo png.png

Centrum Psychoterapii i Rozwoju 

Manifest Myśli

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne:

a) Administrator danych: Manifest Myśli – oznacza Katarzyna Bończewska z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Cienistej 6. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane przetwarzamy w celu świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług. Masz prawo do żądania dostępu do danych, zmiany, oraz usunięcia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w poniższej polityce prywatności.

b) Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

c) Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do wykonania usługi oraz dane, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) Realizacji działań usługowych.

b) Zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

c) Dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

 

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Katarzyna Bończewska, w tym:

a) Dostawcom systemów IT.

b) Zewnętrznym kancelariom prawnym.

c) Upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. Policji.

 

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:

a) sprostowania.

b) usunięcia.

c) ograniczenia przetwarzania.

d) przenoszenia.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Kontakt Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Manifest Myśli, ul. Cienista 6, 87-800 Włocławek.

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@manifestmysli.pl

 

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

bottom of page