Czy wiesz, jak wspierać relacje dziecka z rówieśnikami i bliskim?


Dzieci i młodzież rozwijają się dzięki interakcjom z innymi, dlatego wyjątkowo istotna jest

rola kompetencji społecznych. To właśnie umiejętności społeczne umożliwiają funkcjonowanie w rodzinie, grupie rówieśniczej czy szkole.


Dzięki tym umiejętnościom wiemy, jak zachowywać się odpowiednio do sytuacji oraz nawiązywać i podtrzymywać kontakty. Wiele dzieci nabywa kompetencje społeczne naturalnie, naśladując dorosłych, obserwując ich, czy samodzielnie testując zachowania i to, jak reagują na nie inne osoby. Jednak nie wszystkim nabywanie umiejętności społecznych przychodzi z łatwością.


Jak mogę pomóc swojemu dziecku?

Jedną z możliwości wspomagania kompetencji społecznych jest Trening Umiejętności Społecznych (TUS), metoda pracy grupowej ukierunkowana na uczenie się efektywnych sposobów funkcjonowania w społeczeństwie.


Podczas cyklu spotkań doskonali się kompetencje komunikacyjne (m.in.: umiejętność aktywnego słuchania, zadawania pytań, reagowania na wypowiedzi innych), umiejętności prospołeczne (m.in.: nawiązywanie kontaktu wzrokowego, nauka asertywności, proszenia o pomoc i pomagania innym, radzenia sobie w sytuacji krytyki), rozwój świadomości i regulacji emocji.

Ponadto uczestnicy mają zapewnioną przyjazną przestrzeń na odkrywanie siebie, testowanie i omówienie różnych sposobów reagowania, poznawanie swoich cech, mocnych i słabszych stron.


Dla kogo dedykowane są zajęcia?

W Treningu Umiejętności Społecznych może wziąć udział niemal każde dziecko, jednak głównie jest on adresowany do dzieci i młodzieży, które mają trudności m.in. w relacjach z rówieśnikami, w radzeniu sobie z emocjami np. złością, smutkiem czy lękiem, w budowaniu

adekwatnej samooceny, w adaptacji do nowych sytuacji, czy nie potrafią poradzić sobie z porażką.

Skuteczny Trening Umiejętności Społecznych ma na celu między innymi zmianę niekorzystnych zachowań prezentowanych przez uczestnika na takie, które są bardziej akceptowalne w społeczeństwie, dzięki czemu pozwalające na wzmocnienie przyjaźni i pewności siebie.


Jakie korzyści może przynieść TUS?

- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania konfliktów, nawiązywania relacji, reagowania na

krytykę i agresję,

- rozpoznawanie i regulacja doświadczanych emocji,

- poprawa umiejętności współpracy i komunikacji w grupie,

- umiejętność dostosowania się do zasad,

- redukcja stresu i lęku w kontakcie z innymi,

- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości.Jeśli uważasz, że Twoje dziecko przejawia trudności wymagające wsparcia, powinieneś skorzystać z pomocy specjalisty, który doradzi ci, czy Trening Umiejętności Społecznych jest adekwatną formą pomocy i rozwoju dla Twojego dziecka.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą TUS dla dzieci, która znajduje się tutaj.