Odpowiedzialnym firmom łatwiej zdobyć i utrzymać pracowników


Chociaż dla większości Polaków głównym kryterium wyboru pracy pozostaje wysokość wynagrodzenia, to już ośmiu na dziesięciu pytanych o opinię mówi, że zwraca uwagę na społeczną odpowiedzialność ewentualnego pracodawcy.


Pozostała część artykułu dostępna pod tym linkiem: tym linkiem.