Powrót do biura


Gdy gospodarka zaczyna się ponownie otwierać, liderzy HR, menadżerowie i pracownicy stają w obliczu niepewności, jak bezpiecznie wrócić do miejsca pracy.


Opracowując plan powrotu do biura, należy pamiętać o wielu rzeczach, jednak komfort psychiczny i emocjonalny pracowników powinien być najważniejszy. Dla większości pracowników, niepokój, stres i obniżenie nastroju były obecne w różnym stopniu podczas pandemii. Obecnie powrót do pracy wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami. Lęk, który jest już odczuwany przez niektórych pracowników, może narastać wraz ze zmianą sytuacji i sposobem, w jaki pracujemy.Na co warto wpłynąć?


Dla różnych ludzi różne okoliczności mogą powodować dyskomfort podczas powrotu do biura. U zatrudnionych może pojawić się zaniepokojenie związane ze zwiększonym ryzykiem zarażenia i pogorszeniem stanu zdrowia, poczucie przytłoczenia obowiązkami i bezpośrednim kontaktem z innymi, obawa o produktywność pracy i lęk przed oceną współpracowników. U nowych pracowników, którzy nie mieli okazji jeszcze obcować i poznać kolegów twarzą w twarz, może wystąpić także niepokój o odtrącenie ze strony współpracowników.


Powszechnie wiadomo, ze wielu pracowników wciąż nie czuje się komfortowo, mówiąc o złym stanie zdrowia psychicznego. Postrzeganie menadżera jako partnera do zaufanej, pełnej poufności rozmowy w miejscu pracy na temat zdrowia psychicznego jest rzadkością. Oczywiście, istnieją placówki, w których menadżerowie cechują się wyrozumiałością i pracownicy chętnie dzielą się swoimi przeżyciami, jednak wciąż przeważa stosunek obojętny i lekceważący.


Ponadto, do tej pory występują jeszcze miejsca zatrudnienia, w których występują stygmatyzujące żarty z zaburzeń psychicznych oraz publiczne wyśmiewanie.We wsparcie powinien zaangażować się zespół HR oraz menadżerowie


Zadbanie o zdrowie psychiczne pracowników jest bazowym zadaniem działu HR. Warto dowiedzieć się od pracowników, jakie obawy i wyzwania przed nimi stoją, zarówno ogólnie, jak i w związku z powrotem do pracy biurowej.

Pomocne może być przeprowadzanie warsztatów uświadamiających na temat zdrowia psychicznego i uwzględniających aktualne potrzeby pracowników.


Menadżerowie, warto, aby zostali przeszkoleni o potencjalnych konsekwencjach COVID-19 dla zdrowia psychicznego i możliwych formach wsparcia dostępnych w miejscu zatrudnienia. Wspieranie zdrowia psychicznego może przybrać formę zarówno warsztatów, szkoleń, projektów edukacyjnych, jak i konsultacji indywidualnych.


Ciekawym rozwiązaniem jest również kreowanie w firmach wewnętrznych grup wsparcia, w których pracownicy mogliby dzielić się swoimi informacjami i wiedzą oraz wspierać w trudnych emocjonalnie, życiowo i zawodowo sytuacjach.