Psycholog w firmiePsycholog w firmie jako coś więcej niż benefit, czyli o korzyściach ze współpracy z psychologiem.Coraz częściej organizacje, w trosce o dobrostan psychiczny pracowników, oferują swoim pracownikom pomoc psychologiczną. Konsultacje psychologiczne są potrzebnym i ważnym benefitem, jednak indywidualna pomoc zainteresowanym jednostkom, to nie jedyny obszar, w którym psycholog może odgrywać istotną rolę w organizacji.


Psycholog w firmie, wykorzystując spostrzeżenia psychologiczne i szereg związanych z nimi umiejętności, pomaga organizacji w zrozumieniu pracowników i relacji pomiędzy współpracownikami, tworzeniu więzi, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów, realizowaniu celów biznesowych, budowaniu wizerunku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa w pracy, co stanowi bazę do zwiększania efektywności i dobrego samopoczucia w miejscu pracy na poziomie jednostki, zespołu oraz organizacji.Jakie są obszary oddziaływania psychologa w organizacji?

  • Szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania emocjami, praktyczne szkolenia dla menadżerów - budowanie motywacji pracowników i zarządzanie zespołem.

  • Warsztaty wspierające pracowników np. radzenie sobie ze stresem, samoakceptacja, równowaga psychiczna w czasie pracy zdalnej.

  • Budowanie kultury organizacyjnej. Psychologowie są potrzebni, aby określić wartości i jasno zdefiniować kulturę danej organizacji: akceptowanie emocji w miejscu pracy, wzajemne wsparcie, otwartość na wyznania psychiczne i budowanie zdrowych relacji.

  • Employer branding, czyli wspieranie działań firmy, które mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.

  • Interwencje kryzysowe, w których potrzebne jest natychmiastowe podjęcie działań wspierających i dążenie do rozwiązania problemu.


Psychologowie pomagają organizacjom zrozumieć i zapewnić wymagane wsparcie dla pracowników oraz wspomagają wspólną pracę na rzecz rozwoju, zysku i sukcesu firmy.

Warto mieć na uwadze, że praca psychologa zwykle przekłada się na wzrost wyników finansowych firmy, poprzez wprowadzanie rozwiązań, które wpływają na produktywność i morale pracowników.