Rodzina w terapii - czyli jak wygląda terapia dziecka?
Dzieci są wyjątkowo wrażliwe, jeżeli dorosły obserwuje u dziecka niecodzienne, niepokojące zachowania, warto rozważyć wizytę u terapeuty.


Nie każde wyróżniające się zachowanie dziecka powinno być powodem do wizyty u specjalisty. Jeżeli jednak trudności utrzymują się od dłuższego czasu i znacząco wpływają na funkcjonowanie dziecka, konsultacja z psychologiem może być niezwykle pomocna.Na co rodzice powinni zwrócić uwagę?


Opóźnienia w nauce mówienia i pisania, niesprowokowana agresja, trudności w społecznym dostosowaniu się, nawracające koszmary, regularne zamartwianie się i niepokój, nagły spadek wyników szkolnych, nadmierna ruchliwość i impulsywność, wycofanie, apatia, moczenie nocne, dolegliwości somatyczne, pomimo dobrych wyników badań lekarskich, angażowanie się w praktyki samookaleczenia, powtarzające się rytuały i czynności, problemy z apetytem.


Zlekceważenie trudności dziecka może wpływać negatywnie na jego zdrowie, edukację i rozwój, a także rzutować na późniejsze problemy w życiu dorosłym.Jak pomoże terapia?


Terapia pozwala na nieoceniony wgląd w rozwój społeczny i emocjonalny dziecka oraz jego zdrowie psychiczne. Wykwalifikowany specjalista wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby rozpoznawać i identyfikować szeroki zakres trudności psychicznych i adaptacyjnych dziecka.

Głównym celem terapii jest pomoc dzieciom w interpretacji problemów, których doświadczają, w jaki sposób mogą je przetworzyć i zrozumieć.Jak wyglądają pierwsze spotkania?


Po przeprowadzeniu rozmowy z dzieckiem oraz jego rodzicami terapeuta dokonuje diagnozy i jeżeli występuje potrzeba, proponuje odpowiednią formę terapii. W terapii dzieci metody dobierane są do poszczególnych trudności, zaburzeń i wieku dziecka. Często wykorzystywana jest zabawa, odgrywanie ról, rysowanie czy relaksacja. Ważne, aby terapia dla najmłodszych nie wzbudzała napięcia emocjonalnego, natomiast sprzyjała otwieraniu się i zainteresowaniu. Pierwsze wizyty mogą być dla pociech trudne, jednak na późniejsze sesje zwykle uczęszczają z przyjemnością.Dziecko pracuje samo z psychologiem, czy rodzice również mają swój udział?


Psychoterapeuci dziecięcy pracują indywidualnie z dziećmi oraz rodzicami, jednak zaangażowanie rodziców w terapię dziecka powinno znacząco wykraczać poza pierwszą sesję i regularne przyprowadzanie dziecka do gabinetu.


Znaczenie rodziców w terapii jest ogromne, to właśnie włączenie w proces terapii dorosłych opiekunów może zmaksymalizować korzyści dla podopiecznego. Czasami trudności dziecka mogą być efektem problemów w rodzinie.

Konsultacje z psychologiem pomagają rodzicom zrozumieć trudności dziecka, sposób rozumienia i przeżywania otaczającego go świata, uświadamiają wagę wspierania dziecka przez nich samych. Dorośli dowiadują się, w jaki sposób reagować i jak postępować, aby skutecznie wprowadzać zmiany mające na celu pomoc dziecku.Czy są jakieś zasady?


Terapeuta jest zobligowany do przekazywania informacji zwrotnych rodzicom o tym, co udało się do tej pory osiągnąć, jak przebiega terapia i odpowiadania na wszelkie wątpliwości opiekunów. Jednak nasi terapeuci mają kluczową zasadę - nie przekazujemy informacji, które dostarcza nam dziecko. Dbając o zaufanie i komfort, na pierwszym spotkaniu wprowadzamy zasadę poufności.